Algemeene voorwaarden & afspraken.

1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen .

2. Geboekte tochten kunnen door onze diensten geannuleerd worden door weersomstandigheden , hiervan verwittigen wij tijdig.

3. Annulatie dient schriftelijk te gebeuren minimaal 5 werkdagen voor datum koetstocht.

Wij eisen hiervoor een vergoeding van 50€ , bij niet melden van annulatie zal het volledige overeengekomen bedrag opgeist worden.